BẢNG GHI NHỚ TIỆN DỤNG DÀNH CHO CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN WEB

Rất hữu ích cho các bạn Lập trình viên

Link download toàn bộ: TẠI ĐÂY
1.     HTML
2.     CSS
3.     JAVASCRIPT
4.     jQuery 1.3
5.     jQuery 1.4
6.     PHP-01
7.     PHP-02
8.     MySQL
9.     WordPress
10.  Mod_rewrite
11.  Regular Expression
 Nguồn: http://niit.vn/tin-tuc/17192/bang-ghi-nho-tien-dung-danh-cho-cac-nha-phat-trien-web.html
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *