Hướng dẫn chuẩn bị để đăng ký tăng like tự động

Hiện tại facebook siết chặt like không tự nguyện nên quá trình tăng like giá rẻ bằng cách trao đổi like tự động phải qua nhiều bước hơn

Bước 1: Đầu tiên bạn cần phải set mình làm quản trị viên của fanpage để mình có toàn quyền tăng like cho page. Cách làm xem bài dưới

http://www.dungqb.com/2015/08/huong-dan-set-quyen-quan-tri-vien.html

Bước 2: Tiếp theo bạn cần phải thoát quyền admin của tất cả các admin hiện tại, chỉ để lại mỗi bên mình làm quản trị viênBước 3: Báo cho mình và chờ để like tăng thôi, sau khi mình tăng like xong, gửi email facebook của bạn để mình set lại quyền quản trị viên và hoàn thành.

Chúc bạn thành công!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *