Hướng dẫn tạo phần Reply (Trả lời) cho bình luận trên trang cá nhân giống fanpage

 Tính năng này lúc trước được facebook kích hoạt cho các tài khoản có lượng theo dõi cao, nhưng sau đó được cập nhật lại chỉ sử dụng cho khu vực riêng.

Tuy nhiên vẫn có cách kích hoạt tính năng này để các bạn sử dụng rất đơn giản. Sử dụng addon do tác giả Juno (http://junookyo.blogspot.com/) viết để kích hoạt

Bước 1: Truy cập vào https://chrome.google.com/webstore/detail/junookyo-facebook-reply/jkeamkfhhlmgfedekamonhggbdfknpjb?hl=vi

Bước 2: Nhấn cài dặt và thêm vào chorme

Bước 3: Sau khi hoàn thành các bạn, truy cập facebook bằng chorme vừa cài addon

Viết thử 1 status và cảm nhận nhé, chúc thành công 😀

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *