Phần mềm kiểm tra nick và mật khẩu facebook

Một số bạn cần kiểm tra list acc mình xem acc nào còn login đc nên mình làm phần mềm này

Hướng dẫn:
– Nhập danh sách acc vào ô list acc
– Nhập cách lọc vào ô Regex Lọc
+ Cái này yêu cầu phải biết một ít về Regex để lọc được đối tượng cần

Download:

bản mới xem tại đây nhé
http://blog.dungqb.com/2014/09/td-facebook-login-checker-check-live.html

Tags: No tags

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *