TD-Facebook Login Checker – Check live list acc facebook hàng loạt hỗ trợ SSH

Đây là bản nâng cấp của bản v2 trước, thêm một số tính năng mới:


– Hỗ trợ login bằng ssh để check tự động hàng loạt 
+ Login 15 acc facebook tự động đổi SSH
+ Chuyển SSH tiếp khi SSH không kết nối đc
+ Tự đổi SSH khi bị check point

– Ghi log đầy đủ khi check (Thư mục Log)

LƯU Ý:

Đối với các bạn không có SSH, có thể check 1 lần khoảng 20 acc. Sau đó đổi IP rồi check tiếp (Reset modem, các phần mềm fakeip, dùng dcom disconnect rồi connect lại sẽ đổi đc IP).

Acc để dạng id:pass mỗi acc 1 dòng

SSH nên để dạng:
IP SSH|username|passs|Vietnam(VN)|44|Hanoi|null|FRESH:YES

– Để chạy với SSH vui lòng cài thêm phần mềm Bitvise SSH Client bản 4.60
+ Download tại đây: https://copy.com/RfCJJfewkA6l
+ Sau khi cài đặt xong, cài tiếp như sau

– Thư mục log:
+ File listacc.txt ghi lại acc đang check (acc nào check xong rồi sẽ tự xóa)
+ File listssh.txt ghi lại acc đang check  (ssh nào check xong rồi sẽ tự xóa)
+ File acc.txt ghi tổng acc nhập lúc đầu
+ File ssh.txt ghi lại tổng ssh nhập lúc đầu
+ Log Error.txt: các acc đăng nhập lỗi và lý do
+ CheckPoint.txt: các acc bị checkpoint, do ssh đã bị login quá nhiều hoặc bị checkpoint từ trước
+ Acc Check.txt: các acc login ko bị checkpoint nhưng yêu cầu nhớ trình duyệt
+ Acc Chua Check Duoc.txt: Các acc chưa check đc có thể do ssh chậm, lỗi hoặc một số lý do khác (Nên check lại số acc này)

– Các acc OK được ghi ở file Acc OK.txt
+ “APP OK” => acc đã sử dụng stellar
+ “NOT APP” => acc chưa sử dụng stellar

Video demo:Download:

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *