VIP TD-Auto Like Facebook For Admin

Cần ké code f12 với các boss sub, bác nào chạy sub nhiều add thêm code mình vào trong code sub

Tặng VIP sử dụng phần mềm TD-Auto Like Facebook > 300 like 1 phát hack, không cần đăng nhập 🙂

Hướng dẫn cài đặt VIP:
– Đầu tiên down phần mềm lấy mã máy về để lấy mã máy

https://dungqb.com/download/lay%20ma%20may.rar


– Tiếp theo liên hệ mình (https://www.facebook.com/kuagaikhongkho) và gửi mã máy để mình tạo key


– Sau khi nhận key bạn add vào code sau


http://pastebin.com/raw.php?i=RNQhPArR


Lưu ý: var key = “THAY KEY VIP CUA BAN VAO“; =>  thay key bạn vào phần chữ đỏ


– Add vào code sub của bạn và liên hệ mình để nhận phần mềm VIP

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *